Originálny olej MAN

Rozhodujúcim faktorom v záležitostiach motorizácie a techniky je optimálne zladenie všetkých komponentov. Originálne dielce MAN tento predpoklad spĺňajú.

S originálnym olejom MAN je balík kvality MAN kompletný: Preukázateľne chráni motory, prevodovky, hnacie nápravy a rozdeľovacie prevodovky pred opotrebovaním, ako aj pred ukladaním sedimentov na dielcoch a prispieva k dlhšej životnosti, ako aj zníženiu prevádzkových nákladov.

„Funguje hladko“ – to nestačí. Zložitá technika moderných pohonov vyžaduje špeciálne oleje, ktoré spĺňajú technické a chemické požiadavky nákladného vozidla MAN. Technika vozidla a olej musia perfektne spolupracovať – samostatne za externých podmienok a v nepretržitej prevádzke. Vykonali sme praktický test: Po mnohých rokoch a miliónoch kilometrov. Pre motor, prevodovku, poháňané nápravy a rozdeľovaciu prevodovku sme pri teste použili najrôznejšie druhy olejov. Pre vozidlá MAN boli schválené len oleje, ktoré preukázali svoju optimálnu vhodnosť. Originálne oleje MAN optimálne chránia nákladné vozidlá MAN pred opotrebovaním a tým umožňujú dlhšie servisné intervaly. Súčasne prispievajú k zvýšeniu životnosti motorov, prevodoviek a náprav a znižujú celkové prevádzkové náklady. Originálna kvalita oleja MAN môže takisto viesť k zníženiu spotreby paliva a zníženiu emisií CO2.

Originálna kvalita oleja MAN

 • Test vykonaný v nákladných vozidlách MAN v praxi
 • Preukázateľne sa osvedčil v priebehu mnohých rokov a miliónov kilometrov
 • Optimálna ochrana pred opotrebovaním a ukladaním sedimentov
 • Podporuje dlhú životnosť motora, prevodovky a náprav

Brožúra Genuine Oil

Typ súboru application/pdf
Veľkosť 857 KB
Download

Originálny motorový olej MAN

Na moderné motory sa kladú najvyššie požiadavky v súvislosti s ich výkonom a efektivitou. Ide tu o vysoko sofistikovaný mazací okruh. Olej musí v rámci procesu perfektne a spoľahlivo podporovať každý komponent motora aj za extrémnych podmienok, ako aj zaistiť nízke emisie v súvislosti s ochranou životného prostredia. Naše vysoko kvalitné motorové oleje zaručene spĺňajú technické a chemické požiadavky motorov nákladných vozidiel MAN.

Prečo používať originálny motorový olej MAN?

 • Servisné intervaly do 140 000 km
 • Servisné intervaly filtrov pevných častíc pre naftové motory do 850 000 km
 • Vysoká efektivita a výkon pri nízkej spotrebe oleja
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov
 • Dostupný aj v praktickom 5-litrovom kanistri

Originálny prevodový olej MAN

Prevodovka prináša na cesty hybnú silu. Maximálny stupeň účinnosti dosiahne len v prípade bezproblémového fungovania. Rozhodujúcim prínosom je prevodový olej. Kombinácia originálneho prevodového oleja MAN a presnej techniky MAN v praxi preukázala, že vysoký výkon zo sily získava aj za extrémnych podmienok.

Prečo používať originálny prevodový olej MAN?

 • Vysoká oxidačná a tepelná stabilita aj pri dlhých intervaloch výmeny oleja
 • Optimálna viskozita pre bezproblémový studený štart a bezchybné radenie pri nízkych teplotách
 • Dlhá životnosť prevodovky aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vonkajších teplotách
 • Vysoká efektivita a výkon
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov

Originálny nápravový olej MAN

Konečný prenos sily na hnacom ústrojenstve preberajú poháňané nápravy a rozdeľovacie prevodovky. Celkový silový balík nákladných vozidiel MAN dosahuje svoju optimálnu účinnosť aj za extrémnych podmienok len pri najlepšom výkone. Nevyhnutným predpokladom je olej dokonale zladený s technikou: Originálny nápravový olej MAN.

Prečo používať originálny nápravový olej MAN?

 • Dlhá životnosť poháňaných náprav a rozdeľovacích prevodoviek aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vonkajších teplotách
 • Vysoká efektivita a výkon
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Vysoká oxidačná a tepelná stabilita aj pri dlhých intervaloch výmeny oleja
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov